Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Tin tức chuyển đổi số
Nội dung chính

Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Chương trình nhằm hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025:

  • 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
  • Tối thiểu 100 nghìn doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ Chương trình
  • 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là các thành công điển hình trong chuyển đổi số
  • Hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thiết lập Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số

Đối tượng mà Chương trình hướng tới là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hiệp hội, viện nghiên cứu trường đại học, hệ thống quản lý thư viện trường học, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, phát triển các công nghệ số, nền tảng số thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Hình thành, tổ chức điều phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; triển khai hỗ trợ 100 doanh nghiệp là thành công điển hình về chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển các nền tảng số, phù hợp với quy mô, ngành nghề và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và triển khai các hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối… là các hoạt động chính mà Chương trình hướng tới.

Theo Quyết định, Bộ trưởng giao Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời, Thành lập Văn phòng chuyển đổi số trực thuộc Cục triển khai thực hiện Chương trình; giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, mục tiêu của Chương trình, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chia sẻ bài viết:

Tổng quan về CoDX

Nền tảng chuyển đổi số Doanh nghiệp – CoDX giúp bạn quản trị liên tục và toàn diện trong toàn tổ chức dù bạn là doanh nghiệp chỉ vài nhân viên hay lên đến hàng nghìn nhân viên.

Giải pháp quản trị
mạng xã hội doanh nghiệp codx

Môi trường Cộng tác trong toàn tổ chức & Không gian làm việc nhóm

quản trị nguồn nhân lực codx

Quản trị nguồn nhân lực và hành trình trải nghiệm của nhân viên tại Doanh nghiệp

quản trị tài chính codx

Quản trị tài chính hiệu quả, tối ưu và kiểm soát chi phí

quản trị khách hàng codx

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

quản trị sản xuất codx

Quản trị sản xuất toàn diện, an toàn, đúng hạn, đúng chất lượng

Đăng ký dùng thử
Đăng ký nhận bản tin CoDX
codx icon
Bài viết liên quan