CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Quản trị tài chính

Business Accounting

CoDX for Business Accounting

Quản trị tài chính hiệu quả, tối ưu và kiểm soát chi phí, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính, kế toán cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực

Business Accounting

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Bao quát toàn diện bức tranh tài chính thông qua việc quản lý và hệ thống từng hoạt động liên quan

quản trị tài chính codx
Created with Fabric.js 3.6.3

Toàn diện

Quản trị mọi khía cạnh liên quan đến tài chính doanh nghiệp: từ kế toán, mua hàng, bán hàng, cho đến kho hàng, tài sản,…

Created with Fabric.js 3.6.3

Thông minh

Tự động tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử, phần mềm bán hàng, chứng từ mua hàng  để truy xuất nhanh thông tin

Created with Fabric.js 3.6.3

Chính xác

Lập trình kết xuất hóa đơn, chứng từ, bảng kê, báo cáo chi – thu theo mẫu chuẩn, không cần tính toán thủ công

Created with Fabric.js 3.6.3

An toàn

Dữ liệu khép kín trong tổ chức, bảo mật mọi lúc mọi nơi. Phân định rõ trách nhiệm và khu vực dữ liệu của từng người dùng

Created with Fabric.js 3.6.3

Chi phí thấp

Doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn trong quản trị tài chính với CoDX, mỗi chi phí đầu tư đều thu được kết quả xứng đáng

CoDX for Business Accounting giúp doanh nghiệp tiết kiệm 80% thời gian cho các hoạt động tài chính và thu về gấp 2 lần hiệu quả
quản trị tài chính codx

Đặc điểm nổi bật

quản trị tài chính codx

Tự động kết nối nội bộ

Trích xuất thông tin giá cả, đơn hàng, tồn kho, tài sản, nhân sự,… để thực hiện các báo cáo mà không cần nhập liệu.

Mở rộng kết nối ngoài

Kết nối nhanh với ngân hàng điện tử, cơ quan thuế để thực hiện các quy trình liên quan trong thời gian ngắn.

Quản lý tài sản hiệu quả

Theo dõi vòng đời hàng hóa, vật tư từ lúc được mua, nhập kho/chuyển đổi thành tài sản đến thanh lý, cho ra các báo cáo chi tiết.
quản trị tài chính codx

Quản trị mọi lúc, mọi nơi

Mọi thành viên có thể truy cập làm việc từ mọi thiết bị thông minh không bị gián đoạn công việc, kịp thời ra quyết định điều hành.

Điều chỉnh dễ dàng

Điều chỉnh các thay đổi chỉ bằng một vài thao tác, đồng thời gửi thông báo tự động đến các đơn vị liên quan.

Tương thích với các điều luật

Các quy trình/báo cáo/tài liệu mẫu tuân thủ theo các nguyên tắc trong kế toán – tài chính và bộ luật Kế Toán 2015.

Phân hệ quản trị

Lựa chọn và nhấn xem chi tiết để xem thông tin từng phân hệ

Accounting

Kế toán tài chính

Created with Fabric.js 3.6.3