CoDX for Customer Management

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng toàn diện. Đột phá tăng trưởng doanh thu với mức chi phí tiết kiệm trên cơ sở dữ liệu điện toán đám mây, sử dụng đa nền tảng.

Created with Fabric.js 3.6.3

Tiếp cận đúng

Quản lý các chiến dịch tiếp thị số (email Marketing, SMS marketing, social marketing....) để tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng

Created with Fabric.js 3.6.3

Chốt đơn nhanh

Phân tích dữ liệu khách hàng tiềm năng, tính toán cơ hội bán hàng, tối ưu quá trình bán hàng để chốt cơ hội nhanh chóng

Created with Fabric.js 3.6.3

Giữ chân lâu dài

Chăm sóc khách hàng tự động thông qua dịch vụ tổng đài, hỏi đáp tự động, bảo hành - bảo trì, khảo sát mức độ hài lòng,...

Hành trình xây dựng quan hệ khách hàng

Chiến dịch Marketing tiếp cận, nuôi dưỡng tệp khách hàng tiềm năng

Phân loại tùy biến (hành vi, nhân khẩu học,..) và lưu trữ vào hệ thống

Xây dựng sự kiện bán hàng, cơ hội chốt đơn, các hoạt động tăng doanh thu

Tùy biến quy trình bán hàng theo yêu cầu của khách hàng và đặc điểm sản phẩm

Tổng đài hỗ trợ – góp ý, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng, bảo hành – bảo trì

Tạo cơ hội bán hàng tiếp theo và tiếp thị lan truyền thương hiệu, marketing truyền miệng

Chiến dịch Marketing tiếp cận, nuôi dưỡng tệp khách hàng tiềm năng

Xây dựng sự kiện bán hàng, cơ hội chốt đơn, các hoạt động tăng doanh thu

Tổng đài hỗ trợ – góp ý, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng, bảo hành – bảo trì

Phân loại tùy biến (hành vi, nhân khẩu học,..) và lưu trữ vào hệ thống

Tùy biến quy trình bán hàng theo yêu cầu của khách hàng và đặc điểm sản phẩm

Tạo cơ hội bán hàng tiếp theo và tiếp thị lan truyền thương hiệu, marketing truyền miệng

Bộ giải pháp hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ kinh doanh trong doanh nghiệp

Phân hệ quản trị

Lựa chọn và nhấn xem chi tiết để xem thông tin từng phân hệ

CRM

Quan hệ khách hàng

Email Marketing

Tiếp thị qua email

SMS Marketing

Tiếp thị qua tin nhắn