CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Bảng thành tích

bảng thành tích codx

Bảng thành tích

Công cụ thúc đẩy và động viên nhân viên phát triển các hành vi theo giá trị cốt lõi trong khung năng lực một cách tường minh, chính xác theo thời gian thực bằng Bảng điểm hành vi trong toàn tổ chức.

bảng thành tích codx
bảng thành tích codx

Vai trò của Bảng thành tích

Bảng thành tích (Bảng xếp hạng) là công cụ tuyệt vời khơi dậy tinh thần, thúc đẩy mọi đối tượng tham gia, thông qua việc cung cấp khả năng hiển thị tự động dữ liệu, phản hồi tường minh trên toàn tổ chức tình hình tiến bộ từng thành viên

bảng thành tích codx
Created with Fabric.js 3.6.3
Bảng thành tích công việc

Bảng thành tích trong team kinh doanh (Sale LeaderBoard), trong sản xuất thể hiện năng suất nhà máy theo ca làm việc, theo ngày,...

Created with Fabric.js 3.6.3
Bảng thành tích học tập

Xếp hạng năng lực sau các khóa đào tạo, các kỳ kiểm tra. Từ đó lựa chọn các ứng viên tiềm năng để khen thưởng, tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Created with Fabric.js 3.6.3
Bảng thành tích thi đua

Xếp hạng đóng góp trong các hoạt động tập thể, thành tích trong các phong trào thi đua hoặc sự kiện thường niên của doanh nghiệp.

CoDX chúng tôi giúp bạn tạo nên Bảng thành tích trong việc xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp!

bảng thành tích codx

Bằng việc thiết kế Hệ thống trao nhau Thông điệp tuyên dương, từng hành vi được khen thưởng sẽ là thành tích xếp hạng dữ liệu công khai.

bảng thành tích codx
bảng thành tích codx

Bảng thành tích khuyến khích nhân viên gắn kết, phấn đấu hằng ngày để đạt được xếp hạng hành vi theo giá trị cốt lõi. 

Ưu điểm nghiệp vụ nổi bật theo từng Vai trò

CoDX - Phân hệ Bảng Thành Tích - Công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa hiệu quả và bền vững

Phòng nhân sự

Nhân viên

Quản lý

Lợi ích vượt trội

CoDX – Phân hệ Bảng thành tích giúp Khuyến khích – Thúc đẩy thực hành từng hành vi – Xây dựng văn hóa nỗ lực hằng ngày trong từng nhân viên

CoDX – Phân hệ Bảng thành tích tạo nên nền tảng dữ liệu giúp Doanh Nghiệp thực hiện đánh giá năng lực nhân viên định lượng và công bằng

CoDX – Phân hệ Bảng thành tích tạo nên nền tảng giúp phát triển văn hóa doanh nghiệp một cách tự nhiên và bền vững

codx icon
bảng thành tích codx

Cùng trải nghiệm hệ thống

Trượt ngang các hình bên dưới để xem chi tiết về hệ thống.
Trải nghiệm đầy đủ phân hệ CoDX – Phân hệ Bảng thành tích, vui lòng đăng ký dùng thử

 
 
 
Dùng thử/30 ngày
Hoàn toàn miễn phí Không tích hợp thanh toán

Giá trị khác biệt của CoDX

Việc tìm kiếm một phần mềm cho thuê chưa bao giờ là dễ dàng như hiện nay. Tuy nhiên quá nhiều hệ thống phân mảnh, quá nhiều hệ thống không đáp ứng nghiệp vụ chuyên sâu khi vận hành thực tế. Chi phí thuê phần mềm không chỉ gồm giá trị thuê mà còn chi phí nhân viên sử dụng vận hành. Chúng tôi tự tin đem đến các giá trị khác biệt.

codx

Quy mô nghiệp vụ

Chúng tôi đi từ hệ thống đáp ứng cho Doanh nghiệp hàng nghìn nhân viên và nghiệp vụ tối ưu nhất, giao diện thiết kế theo vai trò đem vào CoDX.

Thời gian thuê

CoDX linh động thuê theo tháng giúp việc triển khai hệ thống dễ dàng. CoDX chỉ tính thời gian thuê sau khi đã hướng dẫn sử dụng hệ thống.

codx

Cách sử dụng

CoDX chỉ tính số Người dùng tham gia sử dụng hệ thống theo vai trò. CoDX không tính quy mô công ty hay số lượng nhân viên bạn quản lý trong hệ thống.

Trải nghiệm miễn phí

Là hệ thống Việt Nam duy nhất khởi tạo tự động và cung cấp Trải nghiệm miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Phân hệ liên quan

Các phân hệ thường sử dụng chung với Phân hệ Bảng thành tích 

Hồ sơ nhân viên

20.000 VNĐ/User/Tháng

Thông điệp tuyên dương

10.000 VNĐ/User/Tháng

Ví nhân viên

10.000 VNĐ/User/Tháng