CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Trang chủ

codx

Nền tảng chuyển đổi số Doanh nghiệp

Hơn 5.000 doanh nghiệp đã kết nối, chia sẻ và trải nghiệm

codx

Toàn cảnh chuyển đổi số doanh nghiệp

codx

Môi trường Cộng tác trong toàn tổ chức & Không gian làm việc nhóm

Kho tài liệu

Quản lý công việc

Kho quy trình

Trình ký số

codx
Quản trị nguồn nhân lực và hành trình trải nghiệm của nhân viên tại Doanh nghiệp

Hồ sơ nhân viên

Tuyên dương

Ví nhân viên

Bảng thành tích

Phản hồi 360 độ

codx

Quản trị tài chính hiệu quả, tối ưu và kiểm soát chi phí

Accounting

Kế toán tài chính

Created with Fabric.js 3.6.3
eEnvoice

Hóa đơn điện tử

Inventory

Quản lý tồn kho

Created with Fabric.js 3.6.3
Order

Quản lý đơn hàng

Created with Fabric.js 3.6.3
Quality

Chất lượng mua hàng

codx

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

CRM

Quan hệ khách hàng

Created with Fabric.js 3.6.3
Call Center

Tổng đài CSKH

Services

Dịch vụ CSKH

Social Marketing

Social Marketing

Created with Fabric.js 3.6.3