CoDX for Manufacturing

Quản trị sản xuất toàn diện, an toàn, đúng hạn, đúng chất lượng, giúp doanh nghiệp số hóa hoàn toàn các hoạt động sản xuất. Hệ thống triển khai trực tuyến đa nền tảng giúp lãnh đạo điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi.

Giải pháp quản lý hoạt động sản xuất

Mỗi doanh nghiệp sản xuất đều có những cách thức và quy trình quản lý khác nhau, đòi hỏi cần có một phần mềm quản lý linh hoạt, đáp ứng đầy đủ và chính xác quy trình và cách thức quản lý đó. Với khả năng tùy biến cao, phù hợp với yêu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp giải pháp Quản lý sản xuất của CoDX giúp doanh nghiệp quản lý số hoạt động sản xuất mà không cần phải thay đổi bất kỳ quy trình quản lý nào. 

Created with Fabric.js 3.6.3

Hoạch định nhu cầu

Tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo và đơn hàng của khách hàng để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại từng thời điểm.

Created with Fabric.js 3.6.3

Lập kế hoạch sản xuất

Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất theo quy trình và xét duyệt. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các lệnh sản xuất và đơn hàng một cách trực quan.

Created with Fabric.js 3.6.3

Quản lý nguyên vật liệu

Số lượng nguyên vật liệu tồn kho, tính toán định mức nguyên vật liệu dựa theo kế hoạch sản xuất, gửi đặt hàng đến nhà cung cấp.

Created with Fabric.js 3.6.3