CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Giải pháp chuyển đổi số liên thông mọi nghiệp vụ

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị tài chính

Quản trị khách hàng

Quản trị sản xuất

Mạng xã hội nội bộ DN

Kho tài liệu

Quản lý công việc

Kho quy trình

Trình ký số

Hồ sơ nhân viên

Thông điệp tuyên dương

Ví nhân viên

Bảng thành tích

Phản hồi 360 độ

CoDX - Accounting

Kế toán tài chính

CoDX - eInvoice

Hóa đơn điện tử

CoDX - Inventory

Quản trị tồn kho

CoDX - Order

Quản lý đơn hàng

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - Quality

Chất lượng mua hàng

CoDX - CRM

Quan hệ khách hàng

CoDX - Call Center

Tổng đài CSKH

CoDX - Customer

Dịch vụ CSKH

CoDX - Social

Social marketing

CoDX - Marketing

Chiến dịch marketing

CoDX - MPS

Hoạch định sản xuất

CoDX - MOM

Quản lý sản xuất

CoDX - QC

Chất lượng sản xuất

CoDX - MRP

Hoạch định nhu cầu vật tư

CoDX - PLM

Vòng đời sản phẩm

chuyển đổi số codx
Created with Fabric.js 3.6.3
Công nghệ - Truyền thông - Marketing
Created with Fabric.js 3.6.3
Gia Công - Chế Biến - Sản Xuất
Created with Fabric.js 3.6.3
Giáo dục - Đào tạo
Created with Fabric.js 3.6.3
Thời Trang - Làm đẹp - Mỹ Phẩm
Created with Fabric.js 3.6.3
Phân phối thương mại
Created with Fabric.js 3.6.3
Ngành y tế - sức khỏe
Created with Fabric.js 3.6.3
Xây dựng - Thiết kế - BĐS
Created with Fabric.js 3.6.3
Nông - Lâm - Thủy sản
Created with Fabric.js 3.6.3
Ăn uống - Giải trí
Created with Fabric.js 3.6.3
Ngành logictis
Created with Fabric.js 3.6.3
Dịch vụ công

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Quản trị nguồn nhân lực

quản trị nguồn nhân lực codx

CoDX for Human Experience Management

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực kỷ nguyên số Tiết kiệm 70% tài nguyên phân bố và quản lý nhân sự khi kết nối tất cả trong một hệ thống duy nhất

quản trị nguồn nhân lực codx

Một hệ thống đáp ứng mọi vai trò

Chuyển đổi số trong công tác Quản trị nguồn nhân lực trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bằng CoDX for HXM

Ứng viên

Cung cấp trải nghiệm Ứng viên bằng Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, không cần email, không cần điện thoại với Cổng Dịch vụ Ứng viên mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị. Ứng viên có thể theo dõi từng bước nhà tuyển dụng khi ứng tuyển, xác nhận lịch phỏng vấn online,…

codx

Nhân sự

Kiến tạo không gian làm việc nhóm cho toàn công ty bằng việc sẵn sàng dữ liệu toàn bộ tổ chức bên cạnh hệ thống nghiệp vụ Quản trị nguồn nhân lực toàn diện, chính xác, bảo mật. Xây dựng công cụ truyền thông kết nối ba bên: Doanh Nghiệp – Nhân viên – Lãnh đạo hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

codx

Nhân viên

Cổng thông tin Dịch vụ Nhân sự CoDX giúp nhân viên trải nghiệm toàn bộ dịch vụ trực tuyến từ lúc Hội nhập – Gắn kết – Phát triển – Thôi việc, tiết kiêm thời gian trong thực hiện quy trình xét duyệt, tra cứu thông tin, tập trung vào chuyên môn công việc. Từ đó, tăng năng suất lao động và mức độ hài lòng.

codx icon

Lãnh đạo

Hệ phân tích dữ liệu thông minh cung cấp thông tin “sức khỏe” Nguồn Nhân Lực cho Ban lãnh đạo. CoDX giúp dữ liệu nhân viên từ Phòng Nhân sự biết lên tiếng tự động, theo thời gian thực. Giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, chính xác khi thực thi chiến lược duy trì và phát triển Nguồn Nhân Lực.

codx

"CoDX đóng góp những trải nghiệm tuyệt vời cho nhân viên trong nhật ký hành trình tại doanh nghiệp. Nơi mọi hoạt động đều được ghi nhận – lắng nghe – chia sẻ và lan tỏa."

Hệ thống quản lý trải nghiệm nhân viên

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tất yếu trong tương lai

Từng phân hệ của CoDX đều góp phần xây dựng Trải nghiệm nhân viên tốt nhất cho Doanh Nghiệp bạn - Cùng CoDX tạo nên Mỗi nhân viên là một Đại sứ Doanh Nghiệp - Mỗi con người là một tài năng đóng góp vào thành công, phát triển và là tài sản có giá trị cạnh tranh nhất của doanh nghiệp
img hxm codx erp 22

Phân hệ quản trị

Nhấn lựa chọn từng phân hệ để xem thông tin chi tiết

Mạng xã hội nội bộ

Miễn phí

Workforce

Định biên nguồn lực

35.000 VNĐ/User/Tháng

Career

Trang tuyển dụng

30.000 VNĐ/User/Tháng

Talent

Tuyển dụng

25.000 VNĐ/User/Tháng

Onboard

Hội nhập

20.000 VNĐ/User/Tháng

Hồ sơ nhân viên

20.000 VNĐ/User/Tháng

Thông điệp tuyên dương

10.000 VNĐ/User/Tháng

Ví nhân viên

10.000 VNĐ/User/Tháng

Bảng thành tích

10.000 VNĐ/User/Tháng

Phản hồi 360 độ

25.000 VNĐ/User/Tháng

Insurance

Bảo hiểm bắt buộc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Business Insurance

Bảo hiểm doanh nghiệp

20.000 VNĐ/User/Tháng

Absence

Quản lý vắng mặt 

20.000 VNĐ/User/Tháng

Check-in

Chấm công

20.000 VNĐ/User/Tháng

Payroll

Lương - Thưởng - Thuế

20.000 VNĐ/User/Tháng

Career Path

Phát triển cá nhân

25.000 VNĐ/User/Tháng

Performance

Đánh giá năng suất

25.000 VNĐ/User/Tháng

Achievements

Ghi nhận thành tích

25.000 VNĐ/User/Tháng

Học trực tuyến

15.000 VNĐ/User/Tháng

Exams

Thi trực tuyến

20.000 VNĐ/User/Tháng

Training

Quản lý đào tạo

25.000 VNĐ/User/Tháng

Training Feedback

Khảo sát đào tạo

15.000 VNĐ/User/Tháng

Succession

Hoạch định kế thừa

25.000 VNĐ/User/Tháng

Canteen

Quản lý căn tin

20.000 VNĐ/User/Tháng

Offboard

Thôi việc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Phân hệ quản trị

Nhấn lựa chọn từng phân hệ để xem thông tin chi tiết

Mạng xã hội nội bộ

Miễn phí

Workforce

Định biên nguồn lực

35.000 VNĐ/User/Tháng

Career

Trang tuyển dụng

30.000 VNĐ/User/Tháng

Talent

Tuyển dụng

25.000 VNĐ/User/Tháng

Onboard

Hội nhập

20.000 VNĐ/User/Tháng

Phản hồi 360 độ

25.000 VNĐ/User/Tháng

Hồ sơ nhân viên

20.000 VNĐ/User/Tháng

Thông điệp tuyên dương

10.000 VNĐ/User/Tháng

Ví nhân viên

10.000 VNĐ/User/Tháng

Bảng thành tích

10.000 VNĐ/User/Tháng

Check-in

Chấm công

20.000 VNĐ/User/Tháng

Payroll

Lương - Thưởng - Thuế

20.000 VNĐ/User/Tháng

Insurance

Bảo hiểm bắt buộc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Business Insurance

Bảo hiểm doanh nghiệp

20.000 VNĐ/User/Tháng

Absence

Quản lý vắng mặt 

20.000 VNĐ/User/Tháng

Achievements

Ghi nhận thành tích

25.000 VNĐ/User/Tháng

Học trực tuyến

15.000 VNĐ/User/Tháng

Exams

Thi trực tuyến

20.000 VNĐ/User/Tháng

Career Path

Phát triển cá nhân

25.000 VNĐ/User/Tháng

Training

Quản lý đào tạo

25.000 VNĐ/User/Tháng

Training Feedback

Khảo sát đào tạo

15.000 VNĐ/User/Tháng

Succession

Hoạch định kế thừa

25.000 VNĐ/User/Tháng

Canteen

Quản lý căn tin

20.000 VNĐ/User/Tháng

Performance

Đánh giá năng suất

25.000 VNĐ/User/Tháng

Offboard

Thôi việc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Cung cấp đầy đủ các công cụ giúp việc quản trị nguồn nhân lực hệ thống thành một quy trình toàn diện:

Cung cấp đầy đủ các công cụ giúp việc quản trị nguồn nhân lực hệ thống thành một quy trình toàn diện:

quản trị nguồn nhân lực codx

Lợi ích triển khai

Lợi ích sau khi triển khai phần mềm – GIẢM HƠN 60% khối lượng công việc trong quản trị nguồn nhân lực

codx icon

Chính xác

Đánh giá chính xác năng lực của từng nhân viên, định hướng phát triển phù hợp. Xây dựng một nguồn lực vững mạnh và trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

codx icon

Tự động

Tự động hóa tất cả các quy trình Dịch vụ nhân sự bằng thao tác cực kỳ đơn giản, thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. Tiết kiệm thời gian và gia tăng mức độ hài lòng nhân viên.

codx icon

Hiệu quả

Tất cả dữ liệu không những được ghi nhận mà còn giúp nhân viên khi cần là có, giúp Lãnh đạo theo dõi và ra quyết định kịp thời, tiết kiệm thời gian, điều hành theo số liệu real-time.

codx

Giao diện thân thiện


Trải nghiệm người dùng theo vai trò. Giao diện hỗ trợ đa ngôn ngữ theo logic, xử lý đơn giản, rõ ràng

Kết nối đa nền tảng


Dễ dàng kết nối nhanh với các phần mềm khác tạo thành hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện

Phân tích dữ liệu


Thống kê, tổng hợp những con số liên quan đến “sức khỏe” của nguồn nhân lực theo thời gian thực

Đồng bộ dữ liệu


Dữ liệu được truyền tải thông qua nền tảng đám mây dễ dàng truy xuất mọi lúc, mọi nơi

An toàn – bảo mật


An toàn – bảo mật mọi lúc mọi nơi. Phân định rõ trách nhiệm và khu vực dữ liệu của từng người dùng

codx icon

Dùng thử CoDX for HXM 30 ngày miễn phí | Không cần thẻ tín dụng

codx

Giá trị khác biệt của CoDX

Việc tìm kiếm một phần mềm cho thuê chưa bao giờ là dễ dàng như hiện nay. Tuy nhiên quá nhiều hệ thống phân mảnh, quá nhiều hệ thống không đáp ứng nghiệp vụ chuyên sâu khi vận hành thực tế. Chi phí thuê phần mềm không chỉ gồm giá trị thuê mà còn chi phí nhân viên sử dụng vận hành. Chúng tôi tự tin đem đến các giá trị khác biệt

codx

Quy mô nghiệp vụ

Chúng tôi đi từ hệ thống đáp ứng cho Doanh nghiệp hàng nghìn nhân viên và nghiệp vụ tối ưu nhất, giao diện thiết kế theo vai trò đem vào CoDX.

Thời gian thuê

CoDX linh động thuê theo tháng giúp việc triển khai hệ thống dễ dàng. CoDX chỉ tính thời gian thuê sau khi đã hướng dẫn sử dụng hệ thống.

codx

Cách sử dụng

CoDX chỉ tính số Người dùng tham gia sử dụng hệ thống theo vai trò. CoDX không tính quy mô công ty hay số lượng nhân viên bạn quản lý trong hệ thống.

Trải nghiệm miễn phí

Là hệ thống Việt Nam duy nhất khởi tạo tự động và cung cấp Trải nghiệm miễn phí ngay sau khi bạn đăng ký.

Giải pháp quản trị liên quan

Lựa chọn và nhấn xem chi tiết để xem thông tin từng giải pháp

Collaboration

Môi trường Cộng tác trong toàn tổ chức & Không gian làm việc nhóm

Business Accounting

Quản trị tài chính hiệu quả, tối ưu và kiểm soát chi phí

Customer Management

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

Manufacturing

Quản trị sản xuất doanh nghiệp toàn diện, an toàn, đúng hạn, đúng chất lượng

Collaboration

Môi trường Cộng tác trong toàn tổ chức & Không gian làm việc nhóm

Business Accounting

Quản trị tài chính hiệu quả, tối ưu và kiểm soát chi phí

Customer Management

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

Manufacturing

Quản trị sản xuất doanh nghiệp toàn diện, an toàn, đúng hạn, đúng chất lượng

Khách hàng đang sử dụng CoDX for HXM

Liên hệ nhanh với CoDx

Hỗ trợ triển khai 24/7
CoDx đã sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7 với mọi yêu cầu cần tư vấn

Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số hóa để giảm 50% chi phí quản lý và tăng 70% hiệu quả công việc?

codx
Đăng ký dùng thử

Yêu cầu thuê CoDX

Trải nghiệm bằng hệ thống khởi tạo tự động đầu tiên tại Việt Nam
MIỄN PHÍ 30 NGÀY – KHÔNG CẦN THẺ TÍN DỤNG

Yêu cầu thuê CoDX

Trải nghiệm bằng hệ thống khởi tạo tự động đầu tiên tại Việt Nam
MIỄN PHÍ 30 NGÀY – KHÔNG CẦN THẺ TÍN DỤNG