CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Quản trị nguồn nhân lực

quản trị nguồn nhân lực codx

CoDX for Human Experience Management

Giải pháp quản trị nguồn nhân lực kỷ nguyên số Tiết kiệm 70% tài nguyên phân bố và quản lý nhân sự khi kết nối tất cả trong một hệ thống duy nhất

quản trị nguồn nhân lực codx

Một hệ thống đáp ứng mọi vai trò

Chuyển đổi số trong công tác Quản trị nguồn nhân lực trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bằng CoDX for HXM

Ứng viên

Cung cấp trải nghiệm Ứng viên bằng Quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, không cần email, không cần điện thoại với Cổng Dịch vụ Ứng viên mọi lúc – mọi nơi – mọi thiết bị. Ứng viên có thể theo dõi từng bước nhà tuyển dụng khi ứng tuyển, xác nhận lịch phỏng vấn online,…

codx

Nhân sự

Kiến tạo không gian làm việc nhóm cho toàn công ty bằng việc sẵn sàng dữ liệu toàn bộ tổ chức bên cạnh hệ thống nghiệp vụ Quản trị nguồn nhân lực toàn diện, chính xác, bảo mật. Xây dựng công cụ truyền thông kết nối ba bên: Doanh Nghiệp – Nhân viên – Lãnh đạo hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

codx

Nhân viên

Cổng thông tin Dịch vụ Nhân sự CoDX giúp nhân viên trải nghiệm toàn bộ dịch vụ trực tuyến từ lúc Hội nhập – Gắn kết – Phát triển – Thôi việc, tiết kiêm thời gian trong thực hiện quy trình xét duyệt, tra cứu thông tin, tập trung vào chuyên môn công việc. Từ đó, tăng năng suất lao động và mức độ hài lòng.

codx icon

Lãnh đạo

Hệ phân tích dữ liệu thông minh cung cấp thông tin “sức khỏe” Nguồn Nhân Lực cho Ban lãnh đạo. CoDX giúp dữ liệu nhân viên từ Phòng Nhân sự biết lên tiếng tự động, theo thời gian thực. Giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng, chính xác khi thực thi chiến lược duy trì và phát triển Nguồn Nhân Lực.

codx

"CoDX đóng góp những trải nghiệm tuyệt vời cho nhân viên trong nhật ký hành trình tại doanh nghiệp. Nơi mọi hoạt động đều được ghi nhận – lắng nghe – chia sẻ và lan tỏa."

Hệ thống quản lý trải nghiệm nhân viên

Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tất yếu trong tương lai

Từng phân hệ của CoDX đều góp phần xây dựng Trải nghiệm nhân viên tốt nhất cho Doanh Nghiệp bạn - Cùng CoDX tạo nên Mỗi nhân viên là một Đại sứ Doanh Nghiệp - Mỗi con người là một tài năng đóng góp vào thành công, phát triển và là tài sản có giá trị cạnh tranh nhất của doanh nghiệp

Phân hệ quản trị

Nhấn lựa chọn từng phân hệ để xem thông tin chi tiết

Miễn phí

Workforce

Định biên nguồn lực

35.000 VNĐ/User/Tháng

Career

Trang tuyển dụng

30.000 VNĐ/User/Tháng

Talent

Tuyển dụng

25.000 VNĐ/User/Tháng

Onboard

Hội nhập

20.000 VNĐ/User/Tháng

Hồ sơ nhân viên

20.000 VNĐ/User/Tháng

Thông điệp tuyên dương

10.000 VNĐ/User/Tháng

Ví nhân viên

10.000 VNĐ/User/Tháng

Bảng thành tích

10.000 VNĐ/User/Tháng

Phản hồi 360 độ

25.000 VNĐ/User/Tháng

Insurance

Bảo hiểm bắt buộc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Business Insurance

Bảo hiểm doanh nghiệp

20.000 VNĐ/User/Tháng

Absence

Quản lý vắng mặt 

20.000 VNĐ/User/Tháng

Check-in

Chấm công

20.000 VNĐ/User/Tháng

Payroll

Lương - Thưởng - Thuế

20.000 VNĐ/User/Tháng

Career Path

Phát triển cá nhân

25.000 VNĐ/User/Tháng

Performance

Đánh giá năng suất

25.000 VNĐ/User/Tháng

Achievements

Ghi nhận thành tích

25.000 VNĐ/User/Tháng

Học trực tuyến

15.000 VNĐ/User/Tháng

Exams

Thi trực tuyến

20.000 VNĐ/User/Tháng

Training

Quản lý đào tạo

25.000 VNĐ/User/Tháng

Training Feedback

Khảo sát đào tạo

15.000 VNĐ/User/Tháng

Succession

Hoạch định kế thừa

25.000 VNĐ/User/Tháng

Canteen

Quản lý căn tin

20.000 VNĐ/User/Tháng

Offboard

Thôi việc

20.000 VNĐ/User/Tháng

Phân hệ quản trị

Nhấn lựa chọn từng phân hệ để xem thông tin chi tiết

Miễn phí

Workforce

Định biên nguồn lực

35.000 VNĐ/User/Tháng