CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Chữ ký số

chữ ký điện tử

Trình ký điện tử - Chữ ký số

Giải pháp chứng thực điện tử trong môi trường doanh nghiệp với mục đích xây dựng môi trường giao dịch điện tử mang lại nhiều lợi ích, tiện dụng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý.

chữ ký điện tử

Quy trình áp dụng Trình ký điện tử - Chữ ký số

Đăng ký tài khoản

Xác minh đăng ký hoặc phân quyền đơn giản chỉ trong vài bước để thêm người dùng mới vào hệ thống

Tích hợp chữ ký số

Tích hợp chữ ký số với hệ thống từ các đơn vị cung cấp sử dụng nội bộ và bên ngoài, an toàn với bảo mật 2 lớp

Tạo văn bản chữ ký số

Tải lên hệ thống văn bản cần ký, sau đó thêm chữ ký số hoặc thêm văn bản vào quy trình trình ký điện tử

chữ ký điện tử

Trình ký điện tử

Tạo quy trình xét duyệt điện tử, tích hợp văn bản cần ký, thêm các cá nhân/phòng ban liên quan và gửi duyệt

Liên kết toàn diện

Sử dụng chữ ký số và trình ký điện tử với các phân hệ khác như: quản lý công việc, quy trình, dự án,...

Ban hành và lưu trữ

Sau khi văn bản được ký chữ ký số thực hiện ban hành nội bộ qua mạng xã hội nội bộ/gửi đối tác và lưu trữ

Trình ký điện tử – Chữ ký số của CoDX giúp đơn giản hóa tất cả quy trình cần đến chữ ký văn bản xác nhận

Created with Fabric.js 3.6.3

Giao dịch điện tử

Ràng buộc trách nhiệm các bên liên quan và đảm bảo tính xác thực của các giao dịch điện tử (mua bán, thanh toán,...)

Created with Fabric.js 3.6.3

Ký kết hợp đồng

Ký kết các hợp đồng điện tử, dễ dàng gửi các bên liên quan hoặc lưu trữ, giá trị pháp lý tương đương hợp đồng ký kết trên giấy

Created with Fabric.js 3.6.3

Trình ký nội bộ

Tạo văn bản, gửi trình ký, thực hiện ký chữ ký số ngay trên hệ thống, có thể ký hàng loạt văn bản chỉ trong vài phút

Created with Fabric.js 3.6.3