CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Tuyên dương nhân viên

Thông điệp Tuyên dương

Hãy trao nhân viên công cụ thật hữu ích để lan tỏa các thông điệp từ những hành vi theo giá trị cốt lõi – Bạn sẽ tạo nên môi trường làm việc gắn kết – Đó là giá trị sau cùng trong Xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp. Phân hệ CoDX – Thông điệp Tuyên dương (Thank you Card)” sẽ giúp mọi doanh nghiệp triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Xây dựng văn hóa Doanh Nghiệp

Bằng Phân hệ CoDX – Thông điệp tuyên dương

43% nhân viên cho rằng họ cảm thấy có động lực hơn khi được đối xử tốt hơn là được tăng lương
80% nhân viên nói rằng họ làm việc chăm chỉ hơn khi họ cảm thấy được đánh giá cao

Sự công nhận, đánh giá hành vi, khen tặng sẽ mang đến hiệu quả lớn hơn nếu đến từ các thành viên đội, nhóm, đồng nghiệp, lãnh đạo trực tiếp,…

thiệp cảm ơn

Phân hệ CoDX – Thông điệp tuyên dương tạo nên hệ thống tuyên dương khen thưởng 360° đến từ mọi lúc – mọi nơi và mọi hành vi theo giá trị cốt lõi, khuyến khích và tạo động lực cho nhân viên kịp thời. Từ đó, xây dựng hành vi theo khung năng lực cốt lõi, tạo nên những giá trị tuyệt vời cho văn hóa Doanh Nghiệp.

CoDX - Thông điệp tuyên dương cho phép gửi 6 loại thông điệp

Created with Fabric.js 3.6.3

TUYÊN DƯƠNG

Khen tặng - cảm ơn đồng nghiệp vì được giúp đỡ, hỗ trợ theo Bộ hành vi/giá trị cốt lõi

Created with Fabric.js 3.6.3

CẢM ƠN

Gửi lời cảm ơn vì được giúp đỡ, hỗ trợ vượt mong đợi, được chia sẻ với mọi hành động

Created with Fabric.js 3.6.3

THIỆP MỪNG

Gửi Thiệp Chúc Mừng đến đồng nghiệp với thiết kế biểu mẫu thiệp đa dạng, tùy biến

Created with Fabric.js 3.6.3

NHẮN GỬI

Trao gửi các thông điệp ẩn danh để Phòng Nhân sự thiết kế Radio yêu thương

Created with Fabric.js 3.6.3