Work From Home Là Gì Và Những Điều Cần Biết

Trước những làn sóng covid, rất nhiều công ty trên thế giới và Việt Nam cho phép nhân viên làm việc tại nhà. Vừa để đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên, vừa đảm bảo giãn cách xã hội … Read More