khen thưởng nhân viên

Văn Hóa Doanh Nghiệp Mới: Khen Theo Hành Vi – Thưởng Theo Nhu Cầu

Khen thưởng là việc ghi nhận, tuyên dương và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân/tập thể đạt được thành tích xuất sắc. Khen thưởng là sự kết hợp giữa “khen” và “thưởng” gồm cả lợi … Read More