Thông tư 282021TT_BLĐTBXH

Chính Sách Mới Về Mức Bồi Thường Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 28/2021/ TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về quyền lợi đối … Read More

Thông tư 362021TT_BLĐTBXH

Đã Có Thông Tư 36 Về Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng BHXH

Thông tư 36 có quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Việc tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có tác động lớn đến người … Read More

Thông tư 182021TT_BLĐTBXH

Những Điểm Mới Trong Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Đối Với Người Lao Động Thời Vụ

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH đã có những điểm mới trong quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động thời vụ. Để cập nhật những thay đổi này nhanh chóng, chính xác hãy cùng điểm qua … Read More

Nghị định 122022NĐCP

Nhiều Quy Định Mới Bảo Vệ Quyền Lợi Người Lao Động

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH), … Read More