Thuê nhà

Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Cho Người Lao Động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng. Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG Ngày 28/03/2022 vừa … Read More