hóa đơn điện tử

Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Trên Toàn Quốc Kể Từ Tháng 04/2022

Bắt đầu từ tháng 4/2022, Chính phủ sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc … Read More

hoa đơn điện tử

Phân Biệt Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Và Không Mã

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn. Hiện nay cơ quan thuế, doanh nghiệp và cả người nộp thuế đang tích cực chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Để phân biệt điểm khác nhau … Read More