mô hình kinh doanh số

Bốn Mô Hình Kinh Doanh Gắn Với Chuyển Đổi Số

Nhanh chóng, minh bạch, thoải mái, sáng tạo và thông minh là những từ các chuyên gia hình dung về các doanh nghiệp số (Digital Business Model) – loại hình mà tất cả các doanh nghiệp hiện nay đang hướng … Read More