chuyển đổi số cơ quan nhà nước

Bộ Chỉ Số Đánh Giá, Xếp Hạng Mức Độ Chuyển Đổi Số Của Cơ Quan Nhà Nước

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (CĐS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính … Read More

bộ phận nhân sự

Vai Trò Của Bộ Phận Nhân Sự Trong Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Ở bài viết “Nhiệm vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp là của ai?” đã chỉ rõ nhiệm vụ của các bộ phận trong quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Trong đó, HRBP sẽ là cầu nối và … Read More

digital transformation

Nhiệm Vụ Chuyển Đổi Số Trong Doanh Nghiệp Là Của Ai?

“Chuyển đổi số” “chuyển đổi số” “chuyển đổi số” – điều quan trọng phải nói 3 lần. “Chuyển đổi số” có lẽ là cụm từ bạn nghe nhiều nhất hiện nay, từ báo chí, truyền thông cho đến họp hành, … Read More

chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Có Cần “Chuyển Đổi Số Trong Văn Hóa Doanh Nghiệp”?

“Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp” là một trong 6 trụ cột của Nhóm chỉ tiêu Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin truyền thông ban hành. Vậy “Chuyển đổi số văn hóa doanh … Read More

chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp

22 Câu Hỏi Khảo sát Mức Độ “Chuyển Đổi Số Văn Hóa Doanh Nghiệp”

Chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp? Nghe tưởng không quan trọng nhưng thực ra quan trọng không tưởng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp lớn, tổng công ty/tập đoàn. “Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp” là một … Read More

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Chuyển Đổi Số Tập Đoàn

Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp mới được ban hành gồm 6 chỉ số (trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và … Read More

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Lớn

Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp mới được ban hành gồm 6 chỉ số (trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và … Read More

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Bộ Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp mới được ban hành gồm 6 chỉ số (trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và … Read More

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Phê Duyệt Đề Án Xác Định Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. Đề … Read More

tin tức chuyển đổi số

Chương Trình Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Giai đoạn 2021-2025

Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số … Read More