Thông tư 362021TT_BLĐTBXH

Đã Có Thông Tư 36 Về Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng BHXH

Thông tư 36 có quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Việc tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có tác động lớn đến người … Read More

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp ảnh hưởng Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài. Trước những tác động nặng nề, gây bao tổn thất lên các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước đã đưa ra … Read More