chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp ảnh hưởng Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài. Trước những tác động nặng nề, gây bao tổn thất lên các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước đã đưa ra … Read More

Featured Post
chuyển đổi số cmnd

Nghị Quyết Chuyển Đổi Số “Mở Khóa” Cho CMCN 4.0

Cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần IV là việc chuyển đổi số. Đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm mà được quy định trong nghị quyết chuyển đổi số hay còn gọi là nghị quyết … Read More

Featured Post