cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu

Cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu?

Các dạng file thông thường sẽ được lưu trữ trên máy tính. Điều này sẽ khó đáp ứng nhu cầu của tổ chức hay doanh nghiệp nếu quy mô và khối lượng file lưu trữ ngày càng nhiều. Chính vì … Read More