văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

Văn Hóa Ứng Xử Trong Doanh Nghiệp Là Gì? Xây Dựng Như Thế Nào?

Giao tiếp hiệu quả, khéo léo được xem là một công cụ chiếm giữ 90% của sự thành công.  Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp cũng vậy. Nó là tiền đề giúp thắt chặt mối liên hệ giữa cá … Read More

nghỉ chế độ thai sản

Nghỉ Chế Độ Thai Sản 2022 Theo Quy Định Mới Nhất

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người lao động (NLĐ) được hưởng khi tham gia BHXH. Những vẫn đề xoay quanh đến việc nghỉ chế độ thai sản mới nhất được quy định như thế … Read More