Phần mềm văn phòng điện tử

Phần Mềm Văn Phòng Điện Tử Là Gì? Cách Áp Dụng Hiệu Quả

Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp. Để nắm bắt được những cơ hội mới, trước hết cần thích ứng, tiếp cận nhanh chóng với các nền tảng công … Read More

Phần quyền tài liệu

Phân quyền tài liệu là gì? Cách kiểm soát quyền trước khi chia sẻ?

Phân quyền tài liệu là yêu cầu đầu tiên và bắt buộc phải thực hiện khi chia sẻ tài liệu. Nhưng làm sao kiểm soát việc này để tài nguyên trong doanh nghiệp vừa được chia sẻ đúng, vừa được … Read More

cách lưu trữ tài liệu khoa học

Cách Lưu Trữ Tài Liệu, Hồ Sơ Khoa Học Không Sợ Mất

Việc sắp xếp và quản lý hồ sơ chưa bao giờ là dễ dàng, cách lưu trữ hồ sơ khoa học sẽ là cây đũa thần tối ưu việc lưu trữ. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp lớn với số … Read More