Chính phủ số là gì

Chính Phủ Số Là Gì? Thách Thức Khi Thực Hiện Xây Dựng

Chính phủ số là gì? Chính quyền số là gì? Hai khái niệm này ra đời sau khi nhiệm vụ chuyển đổi số cơ quan nhà nước được ban hành. Cùng tìm hiểu sau về chúng trong bài viết này … Read More