hóa đơn điện tử

Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử Trên Toàn Quốc Kể Từ Tháng 04/2022

Bắt đầu từ tháng 4/2022, Chính phủ sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc … Read More

Thuê nhà

Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Cho Người Lao Động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng. Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG Ngày 28/03/2022 vừa … Read More