bộ phận nhân sự

Vai Trò Của Bộ Phận Nhân Sự Trong Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Ở bài viết “Nhiệm vụ chuyển đổi số trong doanh nghiệp là của ai?” đã chỉ rõ nhiệm vụ của các bộ phận trong quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Trong đó, HRBP sẽ là cầu nối và … Read More