khen thưởng nhân viên

Thời Điểm Vàng Để Khen Thưởng Nhân Viên?

Nếu bạn nghĩ khen thưởng nhân viên chỉ là việc đơn giản và thật sự không cần quan tâm thì đôi khi bạn sẽ đánh mất nhân tài của công ty. Nghệ thuật khen thưởng nhân viên cũng có những … Read More

Thông tư 362021TT_BLĐTBXH

Đã Có Thông Tư 36 Về Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Và Thu Nhập Tháng Đã Đóng BHXH

Thông tư 36 có quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Việc tăng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có tác động lớn đến người … Read More