Thông tư 182021TT_BLĐTBXH

Những Điểm Mới Trong Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Đối Với Người Lao Động Thời Vụ

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH đã có những điểm mới trong quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động thời vụ. Để cập nhật những thay đổi này nhanh chóng, chính xác hãy cùng điểm qua … Read More