chính sách lương cảm xúc

Xây Dựng Chính Sách Lương Cảm Xúc Chi Phí Thấp

Tình trạng nghỉ việc và thay đổi chỗ làm hiện nay rất phổ biến. Nguyên nhân phần lớn là vì người lao động không được đáp ứng các nhu cầu về cảm xúc. Ngày nay mức lương cảm xúc cũng … Read More

Nghị định 122022NĐCP

Nhiều Quy Định Mới Bảo Vệ Quyền Lợi Người Lao Động

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐCP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH), … Read More