tin tức chuyển đổi số

Chương Trình Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Giai đoạn 2021-2025

Ngày 07/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số … Read More