hoa đơn điện tử

Phân Biệt Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Và Không Mã

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn. Hiện nay cơ quan thuế, doanh nghiệp và cả người nộp thuế đang tích cực chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Để phân biệt điểm khác nhau … Read More