quy chế lương

Các Bước Xây Dựng Quy Chế Trả Lương Trong Doanh Nghiệp

Quy chế trả lương là mối quan tâm không chỉ của người lao động mà cả doanh nghiệp. Vì đây là công cụ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân người lao động. Một quy chế tiền lương rõ … Read More

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp ảnh hưởng Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và kéo dài. Trước những tác động nặng nề, gây bao tổn thất lên các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước đã đưa ra … Read More